( Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» «Περίοδος 2022-2023»

Ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2022 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΜΕ : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων είναι για την από 20/10/2022 έως και 31/10/2022

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να το υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά στο email : ds.kodip@gmail.com
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 26224 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610 390961 και 2610 390964)