Οικονομικά Στοιχεία

2023

Προϋπολογισμός 2023 (Έγκριση) Προϋπολογισμός 2023 (Έσοδα) Προϋπολογισμός 2023 (Έξοδα)  
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2023 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2023
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2023 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2023
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2023 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2023
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2023 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2023 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2023
Απολογισμός 2023      

2022

Προϋπολογισμός 2022 (Έγκριση) Προϋπολογισμός 2022 (Έσοδα) Προϋπολογισμός 2022 (Έξοδα)  
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2022 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2022 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2022 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2022
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2022 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2022 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2022
Απολογισμός 2022      

2021

Προϋπολογισμός 2021      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2021 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2021 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2021
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2021 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2021
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2021 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2021 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2021
Απολογισμός 2021      

2020

Προϋπολογισμός 2020      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2020 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2020
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2020 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2020
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2020 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2020
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2020 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2020 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2020
Απολογισμός 2020      

2019

Προϋπολογισμός 2019      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2019 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2019
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2019 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2019
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2019 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2019
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2019 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2019 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2019
Απολογισμός 2019      

2018

Προϋπολογισμός 2018      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2018 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2018
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2018 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2018
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2018 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2018
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2018 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2018 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2018
Απολογισμός 2018      

2017

Προϋπολογισμός 2017      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2017 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2017
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2017 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2017
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2017 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2017
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2017 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2017 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2017
Απολογισμός 2017      

2016

Προϋπολογισμός 2016      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2016 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2016
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2016 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2016
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2016 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2016
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2016 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2016 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2016
Απολογισμός 2016      

2015

Προυπολογισμός 2015      
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 02/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 03/2015 Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2015
Μηνιαία αποτελέσματα 04/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 05/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 06/2015 Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2015
Μηνιαία αποτελέσματα 07/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 08/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 09/2015 Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2015
Μηνιαία αποτελέσματα 10/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 11/2015 Μηνιαία αποτελέσματα 12/2015 Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2015
Απολογισμός 2015