Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματεία Προέδρου

Προϊστάμενος Διοικητικού – Γραφείο μισθοδοσίας

Προϊσταμένη Οικονομικού

Γραφείο προσωπικού

Γραφείο αδειών

Βλάβες

Προμήθειες

Λογιστήριο

Διευθύντρια

Προϊσταμένη Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Προϊσταμένη ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ – ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ

Πρωτόκολλο

Τηλεφωνικό κέντρο

Τηλέφωνα

2610 390963

2610 390963

2610390963

2610 390969

2610 390985

2610 390961

2610 390982

2610 390964

2610 390974

2610 390975

2610 390968

2610 390971

2610 390972

2610 318274

2610 390970

Email

ypkodip@gmail.com

tad.kodip@gmail.com

kodip.do@gmail.com

prosop.kodip@gmail.com

kodip.adeies@gmail.com

kodip.vlaves@gmail.com

promithkodip@gmail.com

kodiplog@gmail.com

dkodip@gmail.com

ds.kodip@gmail.com

p.kdapmea@gmail.com