ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραφείο

Όροφος

Τηλέφωνο

Email

Πρόεδρος

4

Αντιπρόεδρος

4

Γραμματεία Προέδρου

4

2610 390963

ypkodip@gmail.com

Προϊστάμενος Διοικητικού Γραφείο μισθοδοσίας

3

2610 390969

tad.kodip@gmail.com

Προϊσταμένη Οικονομικού

3

2610 390985

kodip.do@gmail.com

Γραφείο προσωπικού

3

2610 390961

prosop.kodip@gmail.com

Γραφείο αδειών

3

2610 390964

kodip.adeies@gmail.com

Βλάβες

3

2610 390964

Προμήθειες

2

2610 390974

promithkodip@gmail.com

Λογιστήριο

2

2610 390975

kodiplog@yahoo.gr

Διευθύντρια

1

2610 390968

dkodip@gmail.com

Προϊσταμένη Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

1

2610 390971

ds.kodip@gmail.com

Προϊσταμένη ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ - ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ

1

2610 390972

p.kdapmea@gmail.com

Πρωτόκολλο

Ισόγειο

2610 318274