Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραφείο

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Γραμματεία Προέδρου

Προϊσταμένη Διοικητικού

Προϊσταμένη Οικονομικού

Προϊστάμενος Μισθοδοσίας και Μηχανογράφησης

Γραφείο προσωπικού

Γραφείο αδειών

Γραφείο βλαβών

Γραφείο μισθοδοσίας

Γραφείο προμηθειών

Λογιστήριο

Ταμείο

Διευθύντρια

Προϊσταμένη Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Προϊσταμένη ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ – ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ

Πρωτόκολλο

Τηλέφωνα

2614 400690

2614 400690

2614 400690

2614 400661

2614 400680

2614 400681

2614 400685

2614 400655

2614 400683

2614 400683 – 684

2614 400670 – 671

2614 400672 – 673 – 674

2614 400675

2614 400660

2614 400663 – 664 – 665

 

2614 400650 – 651

Email

ypkodip@gmail.com

di.kodip@gmail.com

kodip.do@gmail.com

mistho.kodip@gmail.com

prosop.kodip@gmail.com

kodip.adeies@gmail.com

kodip.vlaves@gmail.com

promithkodip@gmail.com

kodiplog@gmail.com

 –

dkodip@gmail.com

ds.kodip@gmail.com

kdap.kodip@gmail.com