Αιτήσεις εγγραφών μέσω μοριοδότησης (ΟΧΙ ΕΣΠΑ)
σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2023-2024

  • Περίοδος υποβολής των αιτήσεων μοριοδότησης: από 10 Μαΐου 2023 έως και 7 Ιουνίου 2023 (δόθηκε παράταση)
  • Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον σταθμό της 1ης επιλογής τους ή τα στέλνουν ηλεκτρονικά στο email του σταθμού της 1ης επιλογής τους.
  • Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
  • Απόφαση Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ : pdf

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

  • Ανακοίνωση εγγραφών – pdf
  • Δικαιολογητικά: pdf
  • Έντυπο 1 – Αίτηση εγγραφής : pdf
  • Έντυπο 2 – Κατάσταση υγείας του παιδιού : pdf 
  • Έντυπο 3 –  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : pdf 
  • Πληροφορίες για μοριοδότηση – τροφεία : pdf

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού www.kodip.gr μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα αναγράφουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και τα μόρια που έχει συγκεντρώσει η αντίστοιχη αίτηση.


Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται μέχρι και τις 2 Μαΐου 2024 με κατάθεση της παραπάνω αίτησης και των δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76 – Ισόγειο)