Αιτήσεις εγγραφών μέσω μοριοδότησης (ΟΧΙ ΕΣΠΑ ή ΠΟΣ)
σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2022-2023

  • Περίοδος υποβολής των αιτήσεων μοριοδότησης: από 10 Μαΐου 2022 έως και 7 Ιουνίου 2022
  • Απόφαση Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ : pdf

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

  • Ανακοίνωση εγγραφών : pdf
  • Έντυπο 1 – Δικαιολογητικά : pdf
  • Έντυπο 2 – Αίτηση εγγραφής : pdf / docx
  • Έντυπο 3 – Κατάσταση υγείας του παιδιού : pdf docx
  • Έντυπο 4 – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : pdf / docx
  • Πληροφορίες για μοριοδότηση – τροφεία : pdf

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού www.kodip.gr


Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται μέχρι και την 2η Μαΐου 2023 με κατάθεση της παραπάνω αίτησης και των δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76 – Ισόγειο)