Αιτήσεις εγγραφών μέσω μοριοδότησης (ΟΧΙ ΕΣΠΑ ή ΠΟΣ)
σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2022-2023

  • Περίοδος υποβολής των αιτήσεων μοριοδότησης: από 10 Μαΐου 2022 έως και 7 Ιουνίου 2022
  • Οι γονείς καταθέτουν την αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον σταθμό της 1ης επιλογής τους ή τα στέλνουν ηλεκτρονικά στο email του σταθμού της 1ης επιλογής τους.
  • Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής οι αιτήσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες.
  • Απόφαση Δ.Σ. του ΚΟΔΗΠ : pdf

Μπορείτε να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους

  • Ανακοίνωση εγγραφών : pdf
  • Έντυπο 1 – Δικαιολογητικά : pdf
  • Έντυπο 2 – Αίτηση εγγραφής : pdf / docx
  • Έντυπο 3 – Κατάσταση υγείας του παιδιού : pdf docx
  • Έντυπο 4 – Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα : 
  • Πληροφορίες για μοριοδότηση – τροφεία : pdf

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού www.kodip.gr μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα αναγράφουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και τα μόρια που έχει συγκεντρώσει η αντίστοιχη αίτηση.


Εκπρόθεσμες αιτήσεις γίνονται μέχρι και τις 2 Μαΐου 2023 με κατάθεση της παραπάνω αίτησης και των δικαιολογητικών στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Οργανισμού (Γούναρη 76 – Ισόγειο)