(Έληξε) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του ΙΓ βρεφονηπιακού σταθμού

Πάτρα 09/04/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 20 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 29/04/2024

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 – Ισόγειο)