Τμήμα ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ – ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ

1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών αναφέρονται στα παιδιά σχολικής ηλικίας από 5 έως 12 ετών και ο παιδαγωγικός τους στόχος είναι να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να ανακαλύψουν και όλους τους τρόπους προσωπικής έκφρασης και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από οργανωμένες και κατάλληλα πλαισιωμένες δραστηριότητες όπως η μουσικοκινητική αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση υπολογιστών κ.α. σύμφωνα με τις κλίσεις του κάθε παιδιού.

Η εγγραφή των παιδιών γίνεται μόνο μέσα απο το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”

 

2. Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ)

Στηρίζουν πολύπλευρα παιδιά και νέους με αναπηρία, για την ανάπτυξης προσωπικών κοινωνικών δεξιοτήτων . 
Προγράμματα – δράσεις:

 • Εργαστήρια Κεραμικής και Χειροποίητων Κατασκευών: Τα μέλη κατασκευάζουν χειροποίητα αντικείμενα τα οποία πουλούν σε εορταστικά μπαζάρ, εκθέσεις και μεμονωμένα Τα έσοδα πηγαίνουν στα μέλη.
 • Εργοθεραπεία : ατομική και ομαδική
 • Λογοθεραπεία : ατομικές συνεδρίες
 • Δημιουργική απασχόληση με κατασκευές και παιχνίδια
 • Θεατρική αγωγή και θεατρικό παιχνίδι.
 • Μουσικοκινητική αγωγή
 • Παραδοσιακοί χοροί
 • Γυμναστική και αθλητικές δραστηριότητες
 • Ειδική εκπαίδευση σε θέματα καθημερινής διαβίωσης (κυκλοφοριακή αγωγή, συναλαγές, αυτοεξυπηρέτηση κλπ).
 • Συμβουλευτική ατομική και ομαδική σε Άτομα με Αναπηρία και το οικογενειακό περιβάλλον
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας

Στο κάθε Κέντρο ΑμεΑ έχει δυναμικότητα 25 μέλη ανά βάρδια. Εξυπηρετεί η κάθε δομή 50 παιδιά και νέους με αναπηρία εβδομαδιαία σε πρωινή και απογευματινή βάρδια . Η μεταφορά των εξυπηρετουμένων γίνεται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα του Κοινωνικού Οργανισμού. Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μελών γίνονται μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”.

 

3. ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ

Η λειτουργία των ΘΕΡΙΝΩΝ Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων  αποσκοπεί:

 • Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας κατά τους θερινούς μήνες  σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα αποφορτίσει από την κούραση και την ένταση της προηγούμενης σχολικής περιόδου.
 • Να ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσω των εμπλουτισμένων εμπειριών, από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τη συζήτηση.
 • Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
 • Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί εξαλείφοντας κατά το δυνατό τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

                                                               

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ

Τα Θερινά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας σε δεκαπενθήμερη βάση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης, της καλλιέργειας του αθλητισμού, στην αγάπη για τη φύση, στην οικολογική και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση  μέσα από τη  σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με δραστηριότητες όπου παιδιά και  στελέχη δεν γίνονται παθητικοί αποδέκτες προαποφασισμένων προγραμμάτων αλλά δημιουργοί σε μια δημοκρατική μικρή κοινωνία.

Τα Θερινά Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους.

                                                             

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τα Θερινά ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων για την εκπλήρωση του σκοπού τους, όπως αυτός περιγράφεται παραπάνω, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Δημιουργική απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας σ’ ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον.
 • Υλοποίηση δράσεων έκφρασης, ψυχαγωγίας και σωματικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή  και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα τις ώρες λειτουργίας των Θερινών ΚΔΑΠ να συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης χωρισμένα σε ομάδες με βάση την  ηλικία τους με θέματα όπως:

 • Εικαστικά (Ζωγραφική- Κατασκευές-Κολάζ)
 • Μουσικοκινητικά – παραδοσιακά παιχνίδια.
 • Παραδοσιακοί – μοντέρνοι χοροί
 • Θεατρικό Παιχνίδι.
 • Κυκλοφοριακή αγωγή
 • Αθλήματα παραλίας
 • Κολύμβηση
 • Ομαδικές δραστηριότητες παιδαγωγικού χαρακτήρα.
 • Περιβαλλοντική αγωγή.
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Ατομικές δραστηριότητες.

Εκτός των καθημερινών δραστηριοτήτων τα ΚΔΑΠ  έχουν τη δυνατότητα να διοργανώνουν ή και να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα προκειμένου να υπάρχει άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία ώστε να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απασχόλησης εκπονείται από το ανάλογο τμήμα και εγκρίνεται κατόπιν έκδοσης σχετικής πράξης  από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΗΠ.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

 Η μεταφορά των παιδιών στα Θερινά ΚΔΑΠ γίνεται με μεταφορικό μέσο που διαθέτει για τον σκοπό αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς. Προκειμένου για την μεταφορά των παιδιών ο υπεύθυνος των Θερινών ΚΔΑΠ αναθέτει σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού την συνοδεία τους μέσα στο ωράριο εργασίας τους.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Τα Θερινά ΚΔΑΠ του ΚΟΔΗΠ προβλέπεται η λειτουργία τους από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Αυγούστου. Τα Θερινά ΚΔΑΠ διακόπτουν την λειτουργία τους σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών(βροχόπτωση κλπ). Η προσέλευση – αναχώρηση και γενικότερα οι επιμέρους σχετικές διαδικασίες (ημερομηνίες άφιξης – αναχώρησης, αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών, διάρθρωση περιόδων κλπ) καθορίζονται και ρυθμίζονται κατόπιν εισήγησης του τμήματος ΚΔΑΠ- ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ- ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κυρώνονται μετά από έκδοσης σχετικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ.

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 Στα παιδιά των Θερινών ΚΔΑΠ παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό –δεκατιανό και μεσημεριανό κάθε  μέρα). Το Διαιτολόγιο καθορίζεται μετά από συνεργασία του υπεύθυνου και του παιδιάτρου. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την χορήγηση νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος, γαλακτοκομικά προϊόντα κλπ. όπως και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές κλπ ουσίες. Παρέχεται η δυνατότητα στο Νομικό Πρόσωπο να επιλέγει Θερινό ΚΔΑΠ ως κέντρο παρασκευής και διανομής τροφής η οποία θα μεταφέρεται με ασφαλή τρόπο στο άλλο Θερινό ΚΔΑΠ. Λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής για λόγους υγείας ή θρησκευτικούς.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα Θερινά ΚΔΑΠ του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων  έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται τα παιδιά ηλικίας από 8 ετών – 12 ετών (έτος γέννησης 2006-2011) με ικανοποιητική υγεία απαγορευμένης  απολύτως της εγγραφής για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του ΟΤΑ, στον οποίο ανήκει το ΚΔΑΠ χωρίς να  αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορο Δήμο ή γειτονική περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά βάσει κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα αίτια(όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ(5ο ΚΑΙ 6ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κατεβάστε εδώ : pdf

 1. Έντυπο αίτησης. (ΕΝΤΥΠΟ 1) . κατεβάστε εδώ : pdf
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, τρέχοντος φορολογικού Έτους.
 4. Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως από παιδίατρο (ΕΝΤΥΠΟ 2) . κατεβάστε εδώ : pdf
 5. Φωτοτυπία εμβολίων του παιδιού.
 6. Έντυπο επιλογής στάσεων. (ΕΝΤΥΠΟ 5 – ΕΝΤΥΠΟ 6) . κατεβάστε εδώ5ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ (ΠΛΑΖ)  6ο ΘΕΡΙΝΟ ΚΔΑΠ (ΡΟΪΤΙΚΑ)
 7. Έντυπο υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης. (ΕΝΤΥΠΟ 3) . κατεβάστε εδώ : pdf
 8. Έντυπο υπεύθυνη δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. (ΕΝΤΥΠΟ 4) . κατεβάστε εδώ : pdf
 9. Λοιπά ειδικά δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ü  Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του  διαζευκτήριου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

ü  Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:

 • Αντίγραφο της αίτησης διαζυγίου (εφόσον υπάρχει)
 • Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση(εφόσον υπάρχει)
 • Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού(εφόσον υπάρχει).

     ή

 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ανωτέρω

(Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προ της έναρξης υποβολής των αιτήσεων εγγραφών).

ü  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ü  Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων:

 • Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφραση του (αν δεν είναι με λατινική γραφή).
 • Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται.

ü  Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου(για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές Α΄ κύκλου σπουδών).

ü  Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα Στρατιώτη).

ü  Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%,απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο(σε ισχύ).

ü  Βεβαίωση εργασίας για δημοτικούς υπαλλήλους.

ü  Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ

 Ή όποια άλλα έγγραφα και πιστοποιητικά απαιτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΔΗΠ (π.χ. κοινωνικά χαρακτηριστικά: δικαιούχοι KEA, άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση κλπ.)

Οδηγίες προς τους γονείς για τα παιδιά – κατασκηνωτές  (ΕΝΤΥΠΟ 7). κατεβάστε εδώ : pdf

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ

πινακασ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οικογενειακή Κατάσταση Μόρια

Ειδικές οικογενειακές καταστάσεις 

 • Γονείς ή παιδιά με αναπηρία σωματική, ή πνευματική με ποσοστό 67%, ή καρκινοπαθείς ή με χρόνιο νόσημα, που να αποδεικνύονται με βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας και να είναι σε ισχύ
 • Παιδιά μονογονεϊκής οικογένειας, όπως αυτή ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Παιδιά γονέων που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
 • Παιδιά ανέργων φοιτητών(Α΄ κύκλου σπουδών).
 • Παιδιά ανέργων γονιών
 • Παιδιά φυλακισμένων
 • Παιδιά που γονείς ή αδέλφια είναι σε ομάδα απεξάρτησης από ουσίες.
 • Παιδιά διαζευγμένων γονιών, (όπως αποδεικνύετε από το διαζευκτήριο)
30
Αριθμός ανήλικων τέκνων     1 παιδί 5
Αριθμός ανήλικων τέκνων     2 παιδιά 15
Αριθμός ανήλικων τέκνων     3 παιδιά 30
Αριθμός ανήλικων τέκνων     4 παιδιά

50 + 10 ανα παιδί

Παιδιά Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων 10

 

Οικογενειακό Εισόδημα Μόρια
0 € 50
1 € – 2.000 €

40

2.001 € – 4.000 € 30
4.001 € – 6.000 € 20
6.001 € – 8.000 € 10
8.001 € – 25.000 € 5
25.001 € και άνω 0

Σε περίπτωση ισοψηφίας στα μόρια, κριτήριο επιλογής είναι :
α) ο αριθμός των παιδιών και
β) το οικογενειακό εισόδημα.

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογες θερινές δραστηριότητες μέσω ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα του ΚΟΔΗΠ, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.