You are currently viewing Συνεχίζεται η λειτουργία των Δομών Αστέγων του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο ενώ η Ομάδα Δρόμου αναζητά τα άτομα που έχουν ανάγκη

Συνεχίζεται η λειτουργία των Δομών Αστέγων του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο ενώ η Ομάδα Δρόμου αναζητά τα άτομα που έχουν ανάγκη

  • Ο Δήμος Πατρέων και ο Κοινωνικός Οργανισμός του (ΚΟΔΗΠ), συνεχίζουν την λειτουργία δύο πολύ σημαντικών δομών για τους αστέγους της πόλης μας, που αποτελούν από την έναρξή τους, πανελλαδικό πρότυπο, τόσο για τις υψηλού επιπέδου υποδομές (χώροι, εξοπλισμός), όσο και για την άψογη λειτουργία τους, που στηρίζεται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους του Κοινωνικού Οργανισμού. Φιλότιμα πασχίζουν καθημερινά, με ευαισθησία και ανθρωπιά να εξυπηρετήσουν συνανθρώπους μας που έχουν οξυμένες ανάγκες, λόγω της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων και χωρίς καμία εμπλοκή ιδιωτών (ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.).

Οι Δομές Αστέγων του Δήμου Πατρέων λειτουργούν και συστεγάζονται στην οδό Μπουκαούρη 100. Περιλαμβάνουν το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και  διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Το Υπνωτήριο αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας, λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Επίσης εκτός την διανυκτέρευση παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής και διασύνδεσης με υπηρεσίες μακροχρόνιας στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτική υγείας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δομών οι υπηρεσίες δίνονται σε άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων, έχουν οικονομική ή και κοινωνική αδυναμία ώστε να έχουν ανεξάρτητη διαβίωση, δεν έχουν εξάρτηση από ουσίες ή αλκοόλ, δεν πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα, δεν πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που  καθιστά αδύνατη ή επισφαλή  τη συμβίωση με άλλα άτομα. Επίσης δεν πάσχουν από ψυχική διαταραχή που χρήζει αυξημένης ή ειδικής φροντίδας , είναι αυτοεξυπηρετούμενα και είναι ενήλικα ή συνοδεύονται από ενήλικο κηδεμόνα. Απαραίτητο είναι τα άτομα να διαθέτουν τα στοιχειώδη νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα και να αποδέχονται τους όρους λειτουργίας των Δομών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και εισαγωγή των ωφελούμενων στις Δομές Αστέγων είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου που χορηγείται από την υπηρεσία,
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου,
  • Δήλωση Φορολογικού Έτους Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό,
  • Πιστοποιητικά ιατρικής κατάστασης (σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται και συγκεκριμένα: γνωμάτευση μη ύπαρξης αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, δερματολογική γνωμάτευση μη ύπαρξης δερματολογικού μεταδιδόμενου νοσήματος, τοξικολογικός έλεγχος για τη διαπίστωση της μη χρήσης ουσιών και αλκοόλ, και ψυχιατρική εκτίμηση για την ψυχική κατάσταση του αιτούντος και την δυνατότητα συμβίωσής του με άλλα άτομα ). Σε περιπτώσεις ύπαρξης μεταδιδόμενων νοσημάτων θα πρέπει να αναγράφεται η δυνατότητα θεραπείας , η θεραπευτική αγωγή καθώς και το διάστημα αποθεραπείας.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες η Επιτροπή της ΟΔΕ (Ομάδα Διοίκησης Έργου, που αποτελείται από εργαζόμενους του ΚΟΔΗΠ και εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης), ενημερώνεται και παίρνει την τελική απόφαση ένταξης ή μη του κάθε αιτούντα. Η δική του υποχρέωση σε περίπτωση θετικής εισήγησης είναι η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο ενημερώνεται για τους κανόνες λειτουργίας των Δομών και δεσμεύεται για την τήρησή τους.

Σε πολύ τακτική βάση η Ομάδα Δρόμου των Δομών Αστέγων περιηγείται στην πόλη και αναζητά άτομα που διαβιούν έξω ή έχουν αναφερθεί από πολίτες.  Τους προσφέρεται φαγητό, ρόφημα, κουβέρτες και ενημερώνονται για την ύπαρξη και λειτουργία των Δομών Αστέγων και προσκαλούνται να έρθουν να κάνουν την αίτησή τους. Συχνά η αναζήτηση γίνεται πολλές φορές είτε γιατί ο άστεγος δεν εντοπίζεται στο σημείο που έχει αναφερθεί ότι συχνάζει είτε γιατί είναι αρνητικός να προσέλθει στη Δομή για φιλοξενία. 

Έχει διαπιστωθεί στο χρονικό διάστημα λειτουργίας των Δομών ότι παρά την τακτική ενημέρωση και την συστηματική προσπάθεια από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των Δομών άστεγοι συχνά αρνούνται να προχωρήσουν την διαδικασία και να έλθουν να φιλοξενηθούν. Πρόκειται για άτομα που έχουν μάθει στον συγκεκριμένο τρόπο διαβίωσης του άστεγου και από επιλογή τον συνεχίζουν.Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον τρόπο λειτουργίας των Δομών ή απλά δεν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής.

Όταν γίνει γνωστή η ύπαρξη κάποιου ατόμου που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για την σωματική του ακεραιότητα, για την διαφύλαξη της υγείας του η ύπαρξη οικογένειας με ανήλικα τέκνα που εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω της αστεγίας τότε η διαδικασία εισαγωγής παρακάμπτεται και παρέχεται άμεση φιλοξενία με ειδικές συνθήκες. Τα άτομα που εισέρχονται με αυτή την άμεση διαδικασία φιλοξενούνται στον 3ο όροφο των Δομών και παραμένουν σε προστατευτική «καραντίνα», έως ότου ολοκληρωθεί ο ιατρικός τους έλεγχος για να μην μπει σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των υπόλοιπων ωφελούμενων που φιλοξενούνται ήδη στις Δομές.

Τέλος οι Δομές Αστέγων και συγκεκριμένα το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας παρέχει τις υπηρεσίες του και σε έκτακτα περιστατικά όπου τα άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις Δομές, μπορούν να προσέλθουν για να πλύνουν τα ρούχα τους και να κάνουν μπάνιο, να μιλήσουν με Κοινωνικό Λειτουργό ή/και να ζητήσουν βοήθεια από το Νοσηλευτικό προσωπικό, για ιατρικό θέμα που τους/τις απασχολεί. 

Από την αρχή της λειτουργίας των Δομών Αστέγων του Δήμου Πατρέων και μέχρι σήμερα, έχουν αιτηθεί 182 άτομα και έχουν φιλοξενηθεί και λάβει τις υπηρεσίες 112 άτομα.

Μέσω της λειτουργίας της Ομάδας Δρόμου, έχουν εντοπιστεί 65 άτομα, από τα οποία τα 13 άτομα, έχουν αρνηθεί να έρθουν στις Δομές Αστέγων.

Σημειώνεται, ότι το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο αποτελούν τις Δομές Αστέγων που λειτουργεί ο ΚΟΔΗΠ αξιοποιώντας συναφή χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια του Δήμου Πατρέων προς όφελος των ευάλωτων συμπολιτών μας.

Στοιχεία επικοινωνίας των Δομών Αστέγων του Δήμου Πατρέων:

Διεύθυνση : Μπουκαούρη100 & Γούναρη

Τηλ.: 2610342995 / 2614400309

e-mail:  

ipnotirio.dp@gmail.com  

kentroimeras.dp@gmail.com

Ώρες λειτουργίας

Υπνωτήριο [21:00 -9:00]

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας   [8:00-21:00]

Πληροφορίες – Νέες εισαγωγές  – ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  [8:00 – 15:00]