Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ (voucher)
σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2023-2024

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023-2024

Διαδικασία εγγραφής μέσω voucher (ΕΣΠΑ) 2023 – 2024

 • Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε : ΦΕΚ 
 • Για να δείτε την Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ με τα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες πατήστε : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 • Χρονοδιάγραμμα
  Υποβολή αιτήσεων :
     – ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2 :  20/6/2023 – 22/6/2023
     – ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5 : 23/6/2023 – 25/6/2023
     – ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9 : 26/6/2023 – 29/6/2023
     – Όλα τα ΑΦΜ : 30/6/2023 – 16/7/2023 (ώρα 23.59)
  Προσωρινά Αποτελέσματα : 24/7/2023
  Υποβολή Ενστάσεων : 25/7/2023 – 28/7/2023 (ώρα 18.00)  
  Οριστικά Αποτελέσματα :  (ανάλογα με το ψηφίο που λήγει το ΑΦΜ):

       – ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2 :  23/86/2023
       – ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2, 3, 4, 5 : 24/8/2023
       – Όλα τα ΑΦΜ  : 25/8/2023

     Δήλωση επιλογής σταθμού στον ΚΟΔΗΠ : από Πέμπτη 24/8/2023 έως και τη Δευτέρα 28/8/2023 ώρα 14.00

Οι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση δήλωσης σταθμού .
Προσοχή: Η αίτηση απαιτεί την επισύναψη του voucher και την σελίδα που φαίνονται τα μόρια. Γι΄αυτό θα πρέπει να έχετε κάνει λήψη αυτά τα 2 έγγραφα (όπως φαίνονται στις εικόνες παρακάτω) πριν ξεκινήσετε την αίτηση.

Λήψη σελίδας με μόρια voucher (εικόνα 1):
– Απο υπολογιστή: Πατήστε ctrl και P. Στο νέο παράθυρο στη θέση του εκτυπωτή επιλέγετε Αποθήκευση ως PDF και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Αποθήκευση
– Από κινητό: Κάνετε λήψη στιγμιότυπου οθόνης (screenshot)

Ληψη voucher (εικόνα 2): Πατήστε το κουμπί Εκτύπωση voucher

Διαδικασία υπογραφής συμβάσεων
1. Οι γονείς θα κληθούν να υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση
2. Στη συνέχεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύμβαση θα πρέπει σε Ειδική Εφαρμογή στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ, να αποδεχθούν τους όρους και να εξουσιοδοτήσουν το Φορέα για τις πληρωμές.
3. Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή – εξουσιοδότηση θα μπορούν να εκτυπώνουν την κάρτα παρουσίας του παιδιού.

Σημείωση:

Στους σταθμούς όπου τα voucher θα είναι περισσότερα από τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει ταξινόμηση με βάση τα μόρια που έχει λάβει το κάθε voucher από την ΕΕΤΑΑ με προτεραιότητα στα πλήρους αξίας voucher.

Η επιλογή των επιτυχόντων για τους σταθμούς θα γίνει με ταξινόμηση (σύμφωνα με τα μόρια της ΕΕΤΑΑ) στα voucher που θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του ΚΟΔΗΠ εντός της προθεσμίας.
Μετά την παραπάνω προθεσμία, τα voucher που θα καταχωρηθούν θα θεωρηθούν εκπρόθεσμα και θα ικανοποιηθούν εφόσον υπάρχει κενή θέση, αλλιώς θα μπουν σε λίστα επιλαχόντων.
Τα αποτελέσματα (επιτυχόντες) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ.

Τέλος σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση ικανοποιούνται εγγραφές μέσω voucher μέχρι και την 2 Μαΐου 2024 εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 • Υπογραφή Σύμβασης (θα γίνει στην αντίστοιχη δομή που θα εγγραφεί το βρέφος/νήπιο): θα ενημερωθούν οι γονείς
 • Ηλεκτρονική αποδοχή – εξουσιοδότηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα)
 • Κάρτα παρουσίας : Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να εκτυπώσουν από την σελίδα της ΕΕΤΑΑ την κάρτα παρουσίας παιδιού την οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση του παιδιού για να επιβεβαιώνεται η παρουσία του στο σύστημα της ΕΕΤΑΑ. (δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα)

 • Ενεργοποίηση voucher (γενικά):
  • To voucher Α1 ή Α2 δύναται να ενεργοποιηθεί έως και την 2 Μαϊου 2024 για την εγγραφή στις κατηγορίες των δομών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.