Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ (voucher)
σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2022-2023

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023

Διαδικασία εγγραφής μέσω voucher (ΕΣΠΑ) 2022 – 2023

 • Για να δείτε την Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ με τα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες πατήστε : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΤΑΑ
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ΕΕΤΑΑ : 02/08/2022  – 17/08/2022  Έληξε
  • Για να μεταφερθείτε στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ πατήστε : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΤΑΑ
  • Για να δείτε τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ πατήστε : ΟΔΗΓΙΕΣ
  • Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την αίτηση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤΑΑ:
   • Τηλ. κέντρο: 210 5214600
   • email: helpdeskchildhood@eetaa.gr
 • Προσωρινά αποτελέσματα : 23/08/2022

Για να μεταφερθείτε στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ πατήστε : ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  • Κάνετε Είσοδο με τους κωδικούς taxisnet (αιτούσα ή αιτών).
  • Σε περίπτωση που εμφανίζει την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ σημαίνει ότι η αίτηση σας ήταν σωστή και περιμένετε τα οριστικά αποτελέσματα στις 30-08-2022.
  • Σε περίπτωση που εμφανίζει την ένδειξη ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ σημαίνει ότι η αίτηση σας δεν ήταν σωστή και θα σας αναγράφει το δικαιολογητικό που θα πρέπει να υποβάλετε με ένσταση (γράφοντας ακριβή δικαιολογία) στην αντίστοιχη εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ που θα ανοίξει.
 • Ενστάσεις : 24/08/2022 – 26/08/2022 (ώρα 23.59)
  • Για να μεταφερθείτε στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ πατήστε : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 • Οριστικά αποτελέσματα : 31/08/2022
 • Ημερομηνία δήλωσης προτίμησης Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού : 31/08/2022 – 2/09/2022 (ώρα 1.00 μεσημέρι)
 • Διαδικασία δήλωσης προτίμησης Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού: 
  • 1. Πατήστε το παρακάτω κουμπί “Ηλεκτρονική Αίτηση”.
  • 2. Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (θα πρέπει να έχετε μπροστά σας το voucher και τη σελίδα με τα μόρια).
  • 3. Επιλέξτε κατηγορία voucher και στη συνέχεια το σταθμό προτίμησης σας (1 επιλογή). 
  • 4. Δηλώστε αν είχατε κάνει και αίτηση μοριοδότησης σε σταθμό.
  • 5. Επισυνάψτε στα αντίστοιχα πεδία το voucher και τη σελίδα με τα μόρια.
  • 6. Πατήστε Υποβολή αίτησης.
  • * Η κάθε αίτηση αντιστοιχεί σε 1 voucher. Για να δηλώσετε και άλλο voucher θα κάνετε νέα αίτηση.
  • Για να δείτε οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης πατήστε : ΟΔΗΓΙΕΣ
  • Για να δείτε οδηγίες πως κάνετε λήψη τη σελίδα με τα μόρια και το voucher πατήστε : VOUCHER-ΜΟΡΙΑ

Σημείωση: Στους Σταθμούς όπου τα voucher θα είναι περισσότερα από τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει ταξινόμηση με βάση τα μόρια που έχει λάβει το κάθε voucher από την ΕΕΤΑΑ με προτεραιότητα στα πλήρους αξίας voucher.

Η ταξινόμηση θα γίνει στα voucher που θα ληφθούν εντός της προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου voucher θα ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχει κενή θέση, αλλιώς θα μπεί σε λίστα επιλαχόντων

Τα  επιλαχόντα voucher θα δημιουργήσουν μία ενιαία λίστα επιλαχόντων. Κάθε φορά που θα υπάρχει κενή θέση σε Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό θα αναπληρώνεται από τη συγκεκριμένη λίστα.

Τα αποτελέσματα (επιτυχόντες) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ.

 • Υπογραφή Σύμβασης – Εξουσιοδότησης (θα γίνει στην αντίστοιχη δομή που θα εγγραφεί το βρέφος/νήπιο): θα ενημερωθούν οι γονείς
 • Δελτίο Εισόδου – Εξόδου : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλέον καθώς στη νέα Δράση ωφελούμενο είναι το παιδί και όχι η μητέρα.
 • Κάρτα παρουσίας : Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να εκτυπώσουν από την σελίδα της ΕΕΤΑΑ την κάρτα παρουσίας παιδιού την οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση του παιδιού για να επιβεβαιώνεται η παρουσία του στο σύστημα της ΕΕΤΑΑ.
 • Για να μεταφερθείτε στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ και να εκτυπώσετε την Κάρτα Παρουσίας πατήστε το παρακάτω κουμπί:

 • Ενεργοποίηση voucher (γενικά):
  • To voucher Α1 ή Α2 δύναται να ενεργοποιηθεί έως και την 2 Μαϊου 2023 για την εγγραφή στις κατηγορίες των δομών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.