Εγγραφές μέσω ΕΣΠΑ (voucher)
σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 2022-2023

Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023

Διαδικασία εγγραφής μέσω voucher (ΕΣΠΑ) 2022 – 2023

 • Για να δείτε την Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ με τα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες πατήστε : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΤΑΑ
 • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στην ΕΕΤΑΑ : 02/08/2022  – 17/08/2022  Έληξε
  • Για να μεταφερθείτε στην σελίδα της ΕΕΤΑΑ πατήστε : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΕΤΑΑ
  • Για να δείτε τις οδηγίες της ΕΕΤΑΑ πατήστε : ΟΔΗΓΙΕΣ
  • Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την αίτηση μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΕΕΤΑΑ:
   • Τηλ. κέντρο: 210 5214600
   • email: helpdeskchildhood@eetaa.gr
 • Προσωρινά αποτελέσματα : 22/08/2022
 • Ενστάσεις : 23/08/2022 – 25/08/2022
 • Οριστικά αποτελέσματα : 29/08/2022
 • Ημερομηνία δήλωσης προτίμησης Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού : 29/08/2022 – 31/08/2022 (ώρα 12.00 μεσημέρι)
 • Διαδικασία δήλωσης προτίμησης Βρεφονηπιακού ή Παιδικού Σταθμού: 
  • 1. Πατήστε το παρακάτω κουμπί “Ηλεκτρονική Αίτηση”.
  • 2. Συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία (θα πρέπει να έχετε μπροστά σας το voucher και τη σελίδα με τα μόρια).
  • 3. Επιλέξτε κατηγορία voucher και στη συνέχεια το σταθμό προτίμησης σας (1 επιλογή). 
  • 4. Δηλώστε αν είχατε κάνει και αίτηση μοριοδότησης σε σταθμό.
  • 5. Επισυνάψτε στα αντίστοιχα πεδία το voucher και τη σελίδα με τα μόρια.
  • 6. Πατήστε Υποβολή αίτησης.
  • * Η κάθε αίτηση αντιστοιχεί σε 1 voucher. Για να δηλώσετε και άλλο voucher θα κάνετε νέα αίτηση.

Σημείωση: Στους Σταθμούς όπου τα voucher θα είναι περισσότερα από τις διαθέσιμες θέσεις, θα γίνει ταξινόμηση με βάση τα μόρια που έχει λάβει το κάθε voucher από την ΕΕΤΑΑ.

Η ταξινόμηση θα γίνει στα voucher που θα ληφθούν εντός της προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμου voucher θα ικανοποιηθεί εφόσον υπάρχει κενή θέση, αλλιώς θα μπεί σε λίστα επιλαχόντων

Τα  επιλαχόντα voucher θα δημιουργήσουν μία ενιαία λίστα επιλαχόντων. Κάθε φορά που θα υπάρχει κενή θέση σε Βρεφονηπιακό ή Παιδικό Σταθμό θα αναπληρώνεται από τη συγκεκριμένη λίστα.

Τα αποτελέσματα (επιτυχόντες , επιλαχόντες) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ.

 • Υπογραφή Σύμβασης – Εξουσιοδότησης (θα γίνει στην αντίστοιχη δομή που θα εγγραφεί το βρέφος/νήπιο): θα ενημερωθούν οι γονείς
 • Ερωτηματολόγιο Εισόδου : Πρέπει να το συμπληρώσουν οι ωφελούμενες μητέρες στην αντίστοιχη εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ και να προσκομίσουν την βεβαίωση στην Δομή του παιδιού τους έως 15/09/2022)
 • Κάρτα παρουσίας : Οι ωφελούμενες μητέρες θα πρέπει να εκτυπώσουν από την σελίδα της ΕΕΤΑΑ την κάρτα παρουσίας παιδιού την οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά την προσέλευση και κατά την αποχώρηση του παιδιού για να επιβεβαιώνεται η παρουσία του στο σύστημα της ΕΕΤΑΑ.
 • Ενεργοποίηση voucher (γενικά):
  • To voucher Α1 ή Α2 δύναται να ενεργοποιηθεί έως και την 2 Μαϊου 2023 για την εγγραφή στις κατηγορίες των δομών  Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.