(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για τη Δομή παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα Η/Υ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 2/9/2021  έως 13/9/2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά (prokiriksi.kenkoinot.patras@gmail.com)
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας

στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2614 409978 και 2610 390961).