( Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» «Περίοδος 2023-2024»

Ημερομηνία ανάρτησης Δευτέρα 6-11-2023

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2023 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΜΕ : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων είναι για την από 07/11/2023 έως και 13/11/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ και να το υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά στο email : ds.kodip@gmail.com
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 26224 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2614 400660/2614 400685)