(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 1/2021 για τη πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Ιατρού (με ειδικότητα Παιδιάτρου) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2021 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ

Έντυπο αίτησης ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 18/9/2021 έως και 27/9/2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά στο email : ds.kodip@gmail.com
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού (τηλ. επικοινωνίας: 2610-390961 και 2610-390964)