(ΈΛΗΞΕ) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ»

23-7-2021

( Παράταση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα

«Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων»

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοινώνει ότι δίδεται παράταση έως την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 (στις 14.00), στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη άστεγων πολιτών Ρομά στο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων». Βάσει των αρχείων που τηρούνται στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά Δήμου Πατρέων, έχει καταγραφεί πρόσθετο ενδιαφέρον από υποψήφιους ωφελούμενους και η εν λόγω παράταση κρίνεται σκόπιμη, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να υποβάλουν το φάκελο των δικαιολογητικών, με ολοκληρωμένο τρόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ωφελουμένων Ρομά, υποψηφίων προς ένταξη, στην Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων : https://www.kodip.gr, ή να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων, καθημερινά, από 8.30 μέχρι 14.00 (τηλ: 2614409977 / email: d.patrewn.k.k@gmail.com).

Η Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων»(MIS 5069056), υλοποιείται από τον Κοινωνικό Οργανισμό Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» και με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Παράταση υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στο Πρόγραμμα
«Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων»

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανακοινώνει ότι δίδεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη άστεγων πολιτών Ρομά στο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» έως την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ωφελουμένων Ρομά, υποψηφίων προς ένταξη στην Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων»

ή

να απευθυνθούν στο Κέντρο Κοινότητας-Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων, καθημερινά, από 8.30 μέχρι 14.00 (τηλ: 2614409977 / email: d.patrewn.k.k@gmail.com).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : κατεβάστε pdf


Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων
ΚΑΛΕΙ
τους/τις ενδιαφερόμενους-ες Ρομά που εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια,
να υποβάλλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στην Πράξη «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» (MIS 5069056).

Η υποβολή των ανωτέρω θα γίνει στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων (Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, 26333 Πάτρα / ισόγειο).

Η χρονική περίοδος υποβολής των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαρκεί 12 ημέρες, ξεκινά την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και λήγει την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021, στις 14.00.


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά του Δήμου Πατρέων, καθημερινά, από 8.30 – 14.00 (τηλ: 2614409977 / email: d.patrewn.k.k@gmail.com ).