(Έληξε) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «Μίσθωση οχημάτων με οδηγό για υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΚΟΔΗΠ»


Ημερομηνία δημοσίευσης : 11-03-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : κατεβάστε εδώ