( Έληξε) – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για Μίσθωση λεωφορείων με οδηγό και επιβατηγού Δημοσίας Χρήσης για υλοποίηση των Προγραμμάτων του ΚΟΔΗΠ

Ημερομηνία δημοσίευσης : 23-12-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : κατεβάστε εδώ