ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ - ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ