Επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ του ΚΟΔΗΠ

Με απόφαση του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων,  επαναλειτουργούν τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΑΜΠΕΤ ΧΑΣΜΑΝ του ΚΟΔΗΠ.

Ελήφθησαν όλα τα μέτρα ασφάλειας, που προβλέπονται από το πρωτόκολλο του υπουργείου Υγείας, με σκοπό την προφύλαξη από την πανδημία του κορονοϊού.

Τα μέτρα πρόληψης, απαιτούσαν την συνεργασία με τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών αλλά και την προμήθεια ανάλογου εξοπλισμού  για τον οποίο η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, δεν χρηματοδότησαν τον ΚΟΔΗΠ.

Μετέθεσαν δηλαδή την ευθύνη επαναλειτουργίας στους φορείς, χωρίς προηγουμένως, να τους χορηγήσουν την απαιτούμενη υποδομή και εξοπλισμό, ή την ανάλογη χρηματοδότηση!

Η λειτουργία των ΚΔΑΠ ΜΕΑ γίνεται εκ περιτροπής, όπως και στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, επειδή δεν υπάρχει και το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό και ειδικά προσωπικό καθαριότητας!

Αναδεικνύεται λοιπόν επιτακτικά η ανάγκη της κατάργησης των μνημονιακών νόμων που απαγορεύουν τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, καθώς και της μονιμοποίησης όλων των εργαζομένων, που δουλεύουν μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, σε όλες τις κοινωνικές δομές, για να έχουν τα παιδιά μας, την εκπαίδευση και την πολύπλευρη μόρφωση που δικαιούνται.