You are currently viewing ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ξεκίνησε από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων  η λειτουργία του Παραρτήματος Ρομά που εντάσσεται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πατρέων  το οποίο λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ / ΕΣΠΑ (2014-2020).

Το Παράρτημα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες Ρομά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας όπως αυτές των καταυλισμών – οικισμών  αλλά και σε κάθε πολίτη Ρομά που χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη σε καθημερινά προβλήματα .

Στόχος του Παραρτήματος Ρομά είναι να παρέχει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες σε σχέση με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα στόχος των ρομά, με σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου και την πλήρη κοινωνική τους ενσωμάτωση. Παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως: διαμεσολάβηση – συνεργασία – παραπομπή σε δομές και υπηρεσίες, προγράμματα αγωγής υγείας – ενημέρωση – πρόληψη – ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ενήλικες και ανήλικους – δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, προώθησης απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.

Η νέα Υπηρεσία έχει ξεκινήσει την προσέγγιση των Ρομά που διαβιούν σε καταυλισμούς – οικισμούς προκειμένου να οργανωθούν δράσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους. Δράσεις που αφορούν στην εξεύρεση σπιτιών για ενοικίαση, εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, μαθησιακή στήριξη σε παιδιά σχολικής ηλικίας, εμβολιασμούς, ενημέρωση – πληροφόρηση για πρόληψη μετάδοσης του covid-19, παροχή τροφίμων και ειδών ατομικής υγιεινής, αποτελούν σε πρώτη φάση ενέργειες για την άμεση στήριξή τους και την επίτευξη των στόχων της Δομής του Παραρτήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το έργο «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» για το οποίο ο ΚΟΔΗΠ έχει υποβάλει πρόταση στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» (2014-2020) ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση ΕΣΠΑ, κι αναμένει την έγκριση της υποβολής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά που διαβιούν κυρίως σε  καταυλισμούς – οικισμούς.

Για τον σκοπό αυτό θα υπάρχει χρηματοδότηση για την κάλυψη του ενοικίου καθώς και άλλων βασικών δαπανών για αρχικό διάστημα έως 30/9/2023.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • την επιδότηση ενοικίου, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ.  και
  • την επιδότηση λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας (ΟΚΩ), κοινοχρήστων (κλπ) ανάλογα με το πλήθος των μελών της οικογένειας ρομά

Για όλο αυτό  το διάστημα η Υπηρεσία μας θα βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στον κοινωνικό ιστό και πιθανά και στην εργασία.

Τα οικήματα προς ενοικίαση πρέπει να έχουν βασικές κτιριακές υποδομές βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) – ΦΕΚ 56Δ/1989 καθώς και να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές (ως προς τη θέρμανση, ύδρευση, αποχέτευση, ενεργειακή πιστοποίηση, κλπ.) που θέτει η πρόσκληση ΕΣΠΑ για τις κατοικίες/διαμερίσματα.

Στην παρούσα φάση ο ΚΟΔΗΠ επιθυμεί να διερευνήσει το αρχικό ενδιαφέρον ιδιοκτητών για ενοικίαση σπιτιών σε οικογένειες Ρομά στα όρια του Δήμου Πατρέων όπως έχει διαμορφωθεί με το νόμο Καλλικράτη.

Στη συνέχεια ο Οργανισμός μας πρόκειται να ανακοινώσει διακήρυξη για την μίσθωση των ακινήτων, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ. και όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Για όλο  το διάστημα ενοικίασης των σπιτιών, η Υπηρεσία μας με το Παράρτημα Ρομά, θα βρίσκεται δίπλα στις οικογένειες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ώστε να τους παρέχουν υποστήριξη για  την κοινωνική ένταξη και την εξεύρεση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πατρέων  στο τηλέφωνο 2614409970 (εσωτ. 120 και 124) ή στο e-mail: d.patrewn.k.k@gmail.com ή στην έδρα της Υπηρεσίας  μας Ελ.Βενιζέλου 38 & Σολωμού καθημερινά 8:30-14:30.

Αναλυτικό ενημερωτικό υλικό μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά μέσω email.