( Έληξε) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου – ισόγειου καταστήματος για την στέγαση και λειτουργία των γραφείων του Κ.Ο.ΔΗ.Π.

Ημερομηνία δημοσίευσης : 18-3-2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: απο 18/3/2022 έως 7/4/2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 – Ισόγειο)