(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Περίληψη Διακήρυξης : Λήψη αρχείου

Διακήρυξη : Λήψη αρχείου

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Λήψη αρχείου

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται στο πρωτόκολλο του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 -Ισόγειο)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων : Πέμπτη 22 Απριλίου 2021