(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ»

Ανακοίνωση 27.4.2021

Τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή την Δευτέρα 10/5/2021 και ώρα 11:00 π.μ. λόγω σοβαρού κωλύματος στα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας, με την επισήμανση ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών παραμένει η 27η Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 46/2021 Απόφαση Δ.Σ ΚΟΔΗΠ : Λήψη αρχείου

Περίληψη Διακήρυξης : Λήψη αρχείου

Διακήρυξη : Λήψη αρχείου

ΤΕΥΔ – έντυπα προσφορών : Λήψη αρχείου

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού : Μ. Τρίτη 27/04/2021 (με ώρα λήξης υποβολής 12:00 μ.μ.)