(ΈΛΗΞΕ) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΚΟΜΑΙΘΩ» ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

Ημερομηνία δημοσίευσης : 19-11-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ “ΚΟΜΑΙΘΩ” : κατεβάστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΔΑΠ ΜΕΑ “ΚΟΜΑΙΘΩ” : κατεβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: έως 9/12/2021 (20 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 – Ισόγειο)