ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΡΟΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

O ΚΟΔΗΠ-Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος υλοποιεί το εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων».

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση του «κατοικείν» σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης, ως βασική προϋπόθεση για την ένταξη των Ρομά. Παράλληλα παρέχεται πολύπλευρη υποστήριξη για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ρομά στη τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να δημοσιεύσει ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων Διακήρυξη Μίσθωσης επτά (7) κατοικιών για την στέγαση επτά οικογενειών Ρομά αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου ο Οργανισμός μας θέλει να ενημερώσει όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους για την διαδικασία και τις προδιαγραφές ώστε έγκαιρα να ενημερωθούν για την Διακήρυξη αλλά και να έχουν την δυνατότητα να προετοιμάσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους.

Συγκεκριμένα ζητούνται τα παρακάτω οικήματα / σπίτια:

1 κατοικία από 36 έως 53 τ.μ. (στέγαση διμελούς οικογένειας)

2 κατοικίες από 54 έως 71 τ.μ (στέγαση τριμελών οικογενειών)

1 κατοικία από 72 έως 89 τ.μ (και έως 107τμ) (στέγαση τετραμελούς οικογένειας)

1 κατοικία από 90 έως 107τ.μ (και έως 125τμ) (στέγαση πενταμελούς οικογένειας)

1 κατοικία από 126 έως 150τ.μ (στέγαση εξαμελούς οικογένειας )

1 κατοικία πάνω από 180 τμ (στέγαση δεκαμελούς οικογένειας)

Τα προσφερόμενα ακίνητα, θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων, συγκεκριμένα εντός του αστικού ιστού  και να είναι  εύκολα προσβάσιμα από το οδικό δίκτυο και να εξυπηρετούνται από τακτική συγκοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς. Ενδείκνυται δε να μην βρίσκονται στην ίδια διεύθυνση και εάν είναι δυνατό να μην βρίσκονται στην ίδια γειτονιά και στην ίδια περιοχή.

 • Οι κτιριακές απαιτήσεις των ακινήτων θα πρέπει είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού-Kατηγορία χρήσης “Κατοικία ”
 • να έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια,ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας του κτιρίου στην οποία να αναφέρεται ότι πρόκειται για οικία,
 • να διαθέτουν τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, επαρκή θέρμανση, αποχέτευση,
 • να έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει για το ακίνητο τα εξής :

 1. Βεβαίωση από μηχανικό ότι η κατοικία/διαμέρισμα είναι κατάλληλο για διαμονή (δεν έχει υποστεί βλάβη από σεισμό, πυρκαγιά η από άλλο εξωτερικό αίτιο).
 2. Τίτλους κυριότητας του ακινήτου και αν δεν υπάρχει, δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757), με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης κυριότητάς του
 3. Αντίγραφο οικοδομικής  άδειας  θεωρημένο από την αρμόδια πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας αρχής (πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου
 4. Μελέτη στατικότητας πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα φορτία που μπορεί να αναλάβει.
 5. Κάτοψη του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου, θεωρημένα από τη Πολεοδομίας του Δήμου.
 6. Πρόσφατο ηλεκτρολογικό σχέδιο υπογεγραμμένο από ηλεκτρολόγο και πιστοποίηση καταλληλότητας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
 7. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται μέχρι 31.12.2023 με δυνατότητα παράτασης με συμφωνία των δύο μερών, εφόσον υπάρξει παράταση της υλοποίησης της Πράξης «Επιδότηση ενοικίου για Ρομά στο Δήμο Πατρέων» και περιλαμβάνει :

α) την επιδότηση μηνιαίου ενοικίου που καταβάλει ο ΚΟΔΗΠ στον εκάστοτε ιδιοκτήτη, με μέγιστο ποσό 5,5 ευρώ/τ.μ. με ρόλο «Εγγυητή» καθώς και

β) την επιδότηση λογαριασμών Οργανισμών Κοινωνικής Ωφελείας (ΟΚΩ), κοινοχρήστων (κλπ) που καταβάλει ο ΚΟΔΗΠ στην εκάστοτε ωφελούμενη οικογένεια-ρομά, με μέγιστο μηνιαίο ποσό ανάλογο με το πλήθος των μελών της (π.χ.120€ για οικογένεια μέχρι δύο (2) μέλη).

Η καταβολή των μισθωμάτων  θα γίνει με βάση το υπογεγραμμένο συμφωνητικό και τα μισθώματα θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό κατ’ ευθείαν στον ιδιοκτήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά 8:30-13:30 με το Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων κ. Γεραγά Χρυσούλα (τηλ: 2610-361746,) – διεύθυνση:Ελ.Βενιζέλου 38 & Σολωμού.