(Έληξε) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση και λειτουργία των Β΄ & Γ΄ ΚΑΠΗ Τμήματος Τρίτης Ηλικίας του ΚΟΔΗΠ

Ημερομηνία δημοσίευσης : 19-09-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 20 ημέρες απο την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 09/10/2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 – Ισόγειο)