( Έληξε) – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την μίσθωση ακινήτου στέγασης και λειτουργίας του ΙΓ΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού

Ημερομηνία δημοσίευσης : 17-3-2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ : κατεβάστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: είναι 20 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 06/04/2023

Οι φάκελοι προσφορών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο γραφείο του Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (Γούναρη 76 – Ισόγειο)