Τμήμα Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Στο Δήμο Πατρέων λειτουργούν 5 Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και 11 Παιδικοί Σταθμοί, οι οποίοι φιλοξενούν 120 βρέφη και 900 παιδιά.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί  που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:

 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβαση τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.
 • Να παρέχουν φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
 • Ειδικότερα οι Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν και πλήρη ημερήσια διατροφή στα παιδιά.

Λειτουργία Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών & Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους.

Οι Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους:

 • Το διάστημα των Χριστουγέννων από τις 24 Δεκεμβρίου έως και τις 06 Ιανουαρίου,
 • Το διάστημα του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως την Κυριακή του Θωμά,
 • Τις επίσημες αργίες
 •  Όλο το μήνα Αύγουστο

Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 15.45 μ.μ.

Κριτήρια συμμετοχής

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά απο 2 χρονών και 6 μηνών.

Πληροφορίες εγγραφής

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020

(για νήπια με ημερομηνία γέννησης απο 1/1/2017 – 28/2/2018) με φυσικό αρχείο στην διεύθυνση του σταθμού της 1ής επιλογής σας  ή ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα ευκρινή αντίγραφα) στο email του σταθμού της 1ής επιλογής σας

 • Την απόφαση του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ : pdf
 • Την ανακοίνωση εγγραφών (μέσω μοριοδότησης) μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ : pdf
 • (ΕΝΤΥΠΟ 1) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή μπορείτε να τα κατεβάσετε εδώ :pdf

 Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 1. (ΕΝΤΥΠΟ 2) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής κατεβάστε εδώpdf 
 2. (ΕΝΤΥΠΟ 3) Κατάσταση υγείας του παιδιού, συμπληρωμένη απαραιτήτως  από παιδίατρο κατεβάστε εδώ : pdf
 3. (ΕΝΤΥΠΟ 4) Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατεβάστε εδώ : pdf
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος οικ. έτους,
 6. Δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας των γονέων (ανα περίπτωση)
 7. Ειδικά δικαιολογητικά (ανα περίπτωση ,εφόσον υπάρχουν)

 

Τα αποτελέσματα της μοριοδότησης αναρτώνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς & Παιδικούς Σταθμούς και στην ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού www.kodip.gr