ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΚΔΑΠ 2021

Για 5ο Θερινό ΚΔΑΠ (Πλάζ):

1η Περίοδος (Επιτυχόντες & Επιλαχόντες) : Αποτελέσματα

2η Περίοδος (Επιτυχόντες) : Αποτελέσματα

3η Περίοδος (Επιτυχόντες) : Αποτελέσματα

Για 6ο Θερινό ΚΔΑΠ (Ροΐτικα):

1η Περίοδος (Επιτυχόντες & Επιλαχόντες) : Αποτελέσματα

2η Περίοδος (Επιτυχόντες & Επιλαχόντες) : Αποτελέσματα

3η Περίοδος (Επιτυχόντες) : Αποτελέσματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λίγο πριν την έναρξη της κάθε περιόδου, οι επιτυχόντες, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για τα δρομολόγια.