ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2022

για τη σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Συγχρηματοδοτούμενης Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» «Περίοδος 2022-2023»

Ημερομηνία ανάρτησης: 11-11-2022

1ο Πρακτικό Επιτροπής : κατεβάστε εδώ