ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Αστέγων Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Δήμου Πατρέων»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 13-4-2022

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ