ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 5ου και 6ου ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΔΑΠ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 1-07-2021

4ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 24-06-2021

3ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 23-06-2021

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ: κατεβάστε εδώ

Για τις ειδικότητες ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ , ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ καθώς και για τους επιλαχόντες ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ θα γίνει κλήρωση παρουσία της Επιτροπής και μελών του Δ.Σ. του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (μέτρα προφύλαξης δημόσιας υγείας για αποφυγή διάδοσης του COVID 19) την Πέμπτη 24/06/2021 ώρα 9.30 πμ στον 4ο όροφο του κεντρικού κτιρίου του Κ.Ο.ΔΗ.Π. (Γούναρη 76).
Τα μέλη του ΔΣ του Κ.Ο.ΔΗ.Π. και οι επικεφαλής των παρατάξεων θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά, σε ζωντανή σε σύνδεση, την κλήρωση.


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-06-2021

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ: κατεβάστε εδώ

Για τις υπόλοιπες ειδικότητες της υπ΄αριθμ. 2705/7-6-2021 Ανακοίνωσης πρόσληψης θα συνταχθεί 2ο Πρακτικό όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων.