ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας

Ημερομηνία δημοσίευσης : 25-11-2021

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων (μετά την κλήρωση) : κατεβάστε εδώ


Ημερομηνία δημοσίευσης : 24-11-2021

Το 1ο πρακτικό της επιτροπής θα αναρτηθεί Πέμπτη 25-11-2021 το πρωί.

Στις 12.30 μμ, στο χώρο του Γ΄’ ΚΑΠΗ (Αιδηψού 2, Ζαρουχλέϊκα) θα γίνει η κλήρωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ,διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας ( 3 ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί)

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνει τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων.