ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού ΚΔΑΠ– 2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-07-2024

1ο Πρακτικό επιτροπής προσλήψεων : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ : Λήψη αρχείου