ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΛΗΡΩΣΗ) : ΤΕΤΑΡΤΗ 14-06-2023

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 13-06-2023

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων (Ορθή επανάληψη): κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ (Ορθή επανάληψη) κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ κατεβάστε εδώ

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (Ορθή επανάληψη) κατεβάστε εδώ

Στον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τις έξι (6) υπολειπόμενες θέσεις.

Στον πίνακα κατάταξης ειδικότητας  ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη μία (1) θέση.

Στον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη μία (1) θέση.

Η δημόσια κλήρωση για τις παραπάνω θέσεις που απαιτείται ,σύμφωνα την υπ’αριθμ. 3660/31-05-2023 Ανακοίνωση,  θα διενεργηθεί την Τετάρτη  14/06/2023 και ώρα 11.00 π.μ. στο χώρο της ΠΛΑΖ  παρουσία της Επιτροπής και μελών του Δ.Σ. του Κ.Ο.ΔΗ.Π.