ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού ΚΔΑΠ (Ημερήσιες Παιδικές Κατασκηνώσεις).

Ημερομηνία ανάρτησης: 17-6-2022

2ο Πρακτικό Επιτροπής : κατεβάστε εδώ


Ημερομηνία ανάρτησης: 16-6-2022

1ο Πρακτικό Επιτροπής : κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ: κατεβάστε εδώ

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ : κατεβάστε εδώ

Στον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τις δύο (2) θέσεις.
Στον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τις δεκαοκτώ (18) θέσεις.
Στον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τις δύο (2) θέσεις.

Η δημόσια κλήρωση για τις παραπάνω θέσεις που απαιτείται ,σύμφωνα την υπ’αριθμ. 3554/9-6-2022 Ανακοίνωση, θα διενεργηθεί την Παρασκευή 17/06/2022 και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του ΚΟΔΗΠ (Γούναρη 76) παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΗΠ (διαδικτυακά ή δια ζώσης) και της επιτροπής.