ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την αντιμετώπιση αναγκών του τμήματος Γ΄ Ηλικίας του Κ.Ο.ΔΗ.Π.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 09-07-2024

1ο Πρακτικό επιτροπής προσλήψεων : Λήψη αρχείου