(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του τμήματος Τρίτης Ηλικίας

Ημερομηνία δημοσίευσης : 19-11-2021

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ

Αίτηση πρωτοκόλλου : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 1 : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 2 : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 3 : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 19/11/2021 έως και 23/11/2021


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ms.kodip@gmail.com

Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του μικρού χρονικού διαστήματος εργασίας.