(Έληξε) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Τρίτη 3/11/2020 (ώρα 14:00)