ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΔΗΠ

Ενημέρωση 9-12-2020

Αποτελέσματα μετά την κλήρωση

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

8-12-2020

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

101. Πίνακας υποψηφίων ΤΕ Νοσηλευτές/τριες : κατεβάστε εδώ

102. Πίνακας υποψηφίων ΔΕ Νυχτοφύλακες : κατεβάστε εδώ

Πίνακας απορριπτέων : κατεβάστε εδώ

Την   Τετάρτη  9-12-2020 και ώρα 9.00 π.μ. στο Γ’ ΚΑΠΗ  του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (Αιδήψου 2 Ψάχου- Ζαρουχλέικα),  θα διενεργηθεί  δημόσια κλήρωση σύμφωνα υπ’αριθμ. 6922/2-12-2020 Ανακοίνωση, παρουσία της  Επιτροπής  που έχει οριστεί και μελών του ΔΣ του ΚΟΔΗΠ. 

Η όλη διαδικασία θα γίνει υπό τα  μέτρα προφύλαξης που ορίζονται αρμοδίως για  αποφυγή διάδοσης του  COVID 19.