ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης : 1-3-2022

2ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων (μετά την κλήρωση) : κατεβάστε εδώ

1ο Πρακτικό Επιτροπής Προσλήψεων : κατεβάστε εδώ

Για τις τρείς (3) θέσεις της ειδικότητας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ θα γίνει η κλήρωση, από τον πίνακα κατάταξης με Κύρια Προσόντα, την Τρίτη 1/3/2022 και ώρα 8.30 πμ, στο χώρο του Γ’ ΚΑΠΗ (Αιδηψού 2, Ζαρουχλέικα), όπως ορίζεται από την υπ’αριθμ. 1269/23-2-2022 Ανακοίνωση (ΑΔΑ:6ΘΘ2ΟΛΑΟ-Ο18).
Η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνει τηρουμένων όλων των υγειονομικών μέτρων και θα διενεργηθεί από τα μέλη της επιτροπής και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.