(Έληξε) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2020 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα ανακοίνωσης : κατεβάστε εδώ

Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 5 : κατεβάστε εδώ

Παράρτημα Η/Υ : κατεβάστε εδώ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24/12/2020  έως 4/1/2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν:

  • είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prokiriksi.kenkoinot.patras@gmail.com
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», Γούναρη 76, Τ.Κ. 262 24 ΠΑΤΡΑ, υπόψη κας Ψαρρού.

Λεπτομερείς πληροφορίες στην Ανακοίνωση