(ΈΛΗΞΕ) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ

Αίτηση πρωτοκόλλου : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 1 : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 2 : κατεβάστε εδώ

Υπεύθυνη Δήλωση 3 : κατεβάστε εδώ

Οι παραπάνω 3 υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή να έχουν εκδοθεί από την εφαρμογή gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ  (ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές) και τα σχετικά δικαιολογητικά  ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  ms.kodip@gmail.com

Προθεσμία υποβολής από την Πέμπτη 24/2/2022 έως και την Δευτέρα 28/2/2022.
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων δεν θα γίνουν δεκτές λόγω της έκτακτης ανάγκης και του μικρού χρονικού διαστήματος εργασίας