Χορήγηση δεκατιανού σε υποσιτιζόμενους μαθητές

          

           logotypo eggrafa                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΠΑΤΡΑ: 24/09/2018      Αρ.Πρωτ.: 5348          

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

       ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

       ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                             

       ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

       Γραφείο Προέδρου                                                        

      Τηλ.:2610390963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Προς:                                                                                   

                                                                                                                        1. Δημοτικά Σχολεία Πατρών                                           

                                                                                                                        2. Ειδικά Δημοτικά Σχολεία Πατρών                              

                                                                                                                                                                    3.Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολειά Πατρών    

                                                                                                                                                                    4. Γυμνάσια Πατρών                                                         

                                                                                                                                                                    5.Γενικά Λύκεια Πατρών                                                 

                                                                                                                                                                    6. Επαγγελματικά Λύκεια/Σχολές/Σ.Ε.Κ.                       

      

                                                   Θέμα: « Χορήγηση δεκατιανού σε υποσιτιζόμενους μαθητές »

                                                                                                 

Ευχαριστούμε για την έως τώρα πολύ καλή συνεργασίας σας, όσον αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος «σίτιση μαθητών – δεκατιανό» την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Παρά τις δυσκολίες, που αντιμετωπίσαμε για μια πρωτόγνωρη δράση, την πρώτη χρονιά 2014-2015 εντάχθηκαν 700 μαθητές , το 2015-2016 εντάχθηκαν 1040 μαθητές ,το 2016-2017 εντάχθηκαν 1300 μαθητές και την περσινή χρονιά 2017-2018, 1600 περίπου μαθητές. Φέτος για το σχολικό έτος 2018-2019 έχουμε προετοιμαστεί καλύτερα ώστε να καλύψουμε ακόμη μεγαλύτερες ανάγκες και να πραγματοποιήσουμε περισσότερες διανομές συγκριτικά με πέρσι.

Χρειαζόμαστε και πάλι την καλύτερη δυνατή συνεργασία σας για τη φετινή χρονιά, ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατό περισσότερους μαθητές, που έχουν ανάγκη και σας γνωστοποιούμε ότι, η διαδικασία των αιτήσεων και υλοποίησης του προγράμματος θα είναι παρόμοια με την περσινή.

Συγκεκριμένα: Η υποβολή των δικαιολογητικών των οικογενειών, που θα επιθυμούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται μέσω των σχολείων (με ευθύνη των Διευθυντών) ή μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Α) Μέσω των σχολείων:

  • Οι γονείς θα προσκομίζουν στο σχολείο κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω.
  • Οι Διευθυντές των σχολείων θα συλλέξουν τους παραπάνω φακέλους και μαζί με τις λίστες με τα ονόματα των αιτούντων, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των οικογενειών, θα τα αποστείλουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Βενιζέλου και Σολωμού –πρώην κτίριο ΑΔΕΠ )συγκεντρωτικά σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Β) Μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Βενιζέλου και Σολωμού –πρώην κτίριο ΑΔΕΠ ) όπου καταθέτουν απευθείας οι γονείς τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Η συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να γίνει με εμπιστευτικό τρόπο και την πρέπουσα διακριτικότητα, διαφυλάττοντας έτσι τα προσωπικά δεδομένα των οικογενειών και την αποφυγή έκθεσης τους, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Οι γονείς, αφού ενημερωθούν σχετικά, θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR), να συναινούν σε αυτή την διαχείριση των προσωπικών τους δεδομένων μέσω της αίτησής τους.  

Δικαιολογητικά (σε φωτοτυπία)

  • Αίτηση γονέα / κηδεμόνα για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα (Κατεβάστε την αίτηση εδώ)
  • Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους
  • Ταυτότητα γονέα/κηδεμόνα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση φοίτησης στο σχολείο για το κάθε παιδί που αιτείται
  • Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας / μισθοδοσία / σύνταξη γονέων (ότι υπάρχει)
  • Κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης (ποσό, εφόσον λαμβάνεται)
  • Συμβόλαιο μίσθωσης (αν υπάρχει)
  • Επιμέλεια παιδιών και ποσό διατροφής (εφόσον υφίσταται) 
  • Ε2 (σε μίσθωση ακίνητης περιουσίας)
  • Ε3 (ελεύθεροι επαγγελματίες)

Στη συνέχεια η χορήγηση των τροφίμων, που αφορούν στο δεκατιανό, θα γίνεται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, μετά από συγκεκριμένη κλήση των γονιών, των οποίων τα παιδιά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε καλύτερα και νωρίτερα το πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους γονείς ότι η συλλογή των δικαιολογητικών που προαναφέρουμε θα γίνεται από Πέμπτη 27/09/18 μέχρι τη Δευτέρα 15/10/18. Θα συνεχίσουμε βέβαια να δεχόμαστε αιτήσεις, καθ’ όλη τη σχολική χρονιά.

Η μέχρι τώρα χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά από το Δήμο Πατρέων διότι το αντίστοιχο υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί στα  αιτήματα μας για χρηματοδότηση

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειες σας και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση.

Για σχετική επικοινωνία : Στα τηλέφωνα   2610311561 και 2614409977

                                    

Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού

ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ