You are currently viewing ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΔΑΠ – ΚΔΑΠ ΜΕΑ

…ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μετά την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) των οριστικών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, και την ολοκλήρωση των εγγραφών των παιδιών σε κοινωνικές δομές, όπως Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), διαπιστώνουμε ότι, χιλιάδες παιδιά μένουν και φέτος εκτός αυτών των δομών.

  • Όπως προκύπτει από τα οριστικά αποτελέσματα πανελλαδικά,  το ένα τρίτο των παιδιών (περισσότερα από 85.000 παιδιά) για τα οποία έγιναν αιτήσεις, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια από τις περιορισμένες θέσεις.

Ειδικά για τα ΚΔΑΠ, πάνω από 50.000 παιδιά, παρόλο που πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος ,έμειναν εκτός δομών, γιατί δεν έλαβαν το κουπόνι εγγραφής -«voucher», λόγω των περιορισμένων κονδυλίων.

Στην Πάτρα συγκεκριμένα, από 10.132 αιτήσεις με τα προγράμματα  ΕΣΠΑ, έγιναν δεκτές μόνο 6.374, δηλαδή περίπου το 37% των παιδιών έμειναν εκτός. Οι αριθμοί αυτοί μάλιστα,  υποεκτιμούν τις ανάγκες των παιδιών, γιατί αρκετές κατηγορίες οικογενειών δεν μπορούν να ενταχθούν και να υποβάλουν αιτήσεις στα συγκεκριμένα προγράμματα.

  • Πέρα του προβλήματος του αποκλεισμού των παιδιών, που συνεχίζεται όσα χρόνια υπάρχουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρότατο ζήτημα αποτελεί για  πολλούς γονείς, που τα παιδιά τους δεν παίρνουν το «voucher», να αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους κάθε χρόνο όλο και περισσότερα λεφτά.
  • Ακόμη και γονείς όμως, που εγκρίθηκαν από το πρόγραμμα,   υποχρεώνονται τελικά να πληρώνουν σε ιδιωτικές δομές, επιπλέον ποσά από την τσέπη τους, για τις «λεγόμενες» επιπρόσθετες παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Επιπλέον πολλά παιδιά, ενώ έχουν λάβει το «voucher», θα μείνουν εκτός δομών, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες θέσεις, ούτε στις δημόσιες, ούτε στις ιδιωτικές δομές, αφορά ιδιαίτερα στις θέσεις των βρεφών. Πράγμα που το γνωρίζουν οι αρμόδιοι του προγράμματος, δηλαδή το αντίστοιχο υπουργείο, η ΕΕΤΑΑ και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή επιτροπή και παρόλα αυτά χορηγούν τα «voucher», γνωρίζοντας κυριολεκτικά ότι θα τους μείνουν στο χέρι, επειδή αυτό απαιτεί η «ανταγωνιστικότητα».

Αυτά τα προβλήματα διαιωνίζονται γιατί η προσχολική αγωγή και η εκπαίδευση λειτουργούν με κίνητρο και οδηγό το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους. Γι αυτό η λειτουργία αυτών των κοινωνικών δομών στηρίζεται στα προγράμματα ΕΣΠΑ και όχι στην άμεση χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δομών, από τον οποίο συνεχώς ενισχύονται και πριμοδοτούνται οι ιδιωτικές σε βάρος των δημόσιων, που συρρικνώνονται. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα κονδύλια μέσω των προγραμμάτων κατευθύνονται στις ιδιωτικές δομές και όχι στις δημόσιες, δημοτικές.

Εντείνεται επίσης η άναρχη, χωρίς προγραμματισμό και σχεδιασμό ανάπτυξη των ιδιωτικών κυρίως δομών, με γνώμονα το κέρδος και όχι τις τοπικές ανάγκες των παιδιών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ, τα οποία, με αθέμιτους τρόπους και συμφωνίες πολλές φορές, καρπώνονται τη μερίδα του λέοντος από το πρόγραμμα, γιατί τελείως ανορθολογικά έχουν γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια πανελλαδικά κατά 400%. Στην Πάτρα μάλιστα τα τελευταία 6 χρόνια δημιουργήθηκαν 86 ιδιωτικά ΚΔΑΠ, με διαθέσιμες 5500 θέσεις, όταν πριν δεν υπήρχε κανένα!  Επίσης τα ιδιωτικά ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, που πέρσι δεν υπήρχε κανένα στην περιοχή μας,  φέτος δημιουργήθηκαν περισσότερα από δύο. Αντίθετη πορεία ακολουθούν οι αντίστοιχες δημόσιες, δημοτικές δομές, που συνεχώς συρρικνώνονται ή κλείνουν.

Συμπερασματικά από την συνύπαρξη αυτή ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης κερδισμένος βγαίνει ο ιδιωτικός τομέας και χαμένα τα παιδιά και οι γονείς τους, που αποκλείονται από τις κοινωνικές δομές, ή αναγκάζονται να πληρώνουν σημαντικά ποσά, προκειμένου να εγγραφούν σε αυτές.

Για να έχουν όλα τα παιδιά σε αυτή την τρυφερή ηλικία δωρεάν σύγχρονη προσχολική αγωγή και δημιουργική απασχόληση, είναι απαραίτητο να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών και όχι το κέρδος των επιχειρηματιών.

  • Είναι αναγκαίο η κυβέρνηση σε συνεργασία με του Δήμους, εκτιμώντας τις τοπικές ανάγκες, τις ετήσιες γεννήσεις, τις ιδιομορφίες κάθε περιοχής, να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, τη δημιουργία των απαραίτητων δημόσιων σταθμών, τμημάτων και δομών, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, χωρίς επιχειρηματική δράση. Εκεί θα απορροφηθούν ανάλογα, όλες οι υπάρχουσες δομές, υποδομές και εργαζόμενοι.
  • Το κράτος θα πρέπει να επιχορηγήσει γενναία την λειτουργία τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, με την παράλληλη κατάργηση των προγραμμάτων.
  • Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων του αναγκαίου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων (παιδαγωγών, βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων),βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι), με μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, ώστε να  είναι δυνατός ο προγραμματισμός και η στελέχωση όλων των απαραίτητων δομών.

Μόνο με  τα παραπάνω μέτρα είναι δυνατό να εξασφαλιστεί από το κράτος για όλα τα παιδιά, θέση σε προσχολική δομή δημόσια και δωρεάν.

  • Χωρίς voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς χρήματα γονιών για να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, εξόδους, πολιτιστικές δράσεις.
  • Να δημιουργηθούν Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τόσα όσα θα χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών.
  • Να εφαρμοστεί ενιαίο, καθολικό, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα, με κατάλληλη αγωγή, εκπαίδευση, αλλά και το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.