ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γνωστοποιείται  ότι την Παρασκευή  4 Ιανουαρίου 2019   κι ώρα 10:30  πμ στα  γραφεία του ΚΟΔΗΠ  ( Γούναρη 76  ,3ος όροφος )  

θα  γίνει κλήρωση  για τις  5  θέσεις  ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών   για  την  αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών  του Τμήματος Τρίτης Ηλικίας .

Παρακαλούνται  όσοι ενδιαφερόμενοι  θέλουν να παρευρίσκονται  στη διαδικασία της κλήρωσης.