Δελτίο τύπου εκδήλωσης στα ΚΑΠΗ

{pdf=http://kodip.gr/images/deltia/deltio_2014_11_26.pdf|700|600}

{gallery}/kapi{/gallery}