ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 5ου και 6ου Θερινού ΚΔΑΠ– 2024

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΤΡΙΤΗ 10-06-2024

2ο Πρακτικό επιτροπής προσλήψεων : Λήψη αρχείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10-06-2024

1ο Πρακτικό επιτροπής προσλήψεων : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΙ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ : Λήψη αρχείου

Πίνακας ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ : Λήψη αρχείου

Η δημόσια κλήρωση για τις παραπάνω θέσεις που απαιτούνται ,σύμφωνα την υπ’αριθμ. 3058/07-05-2024  Ανακοίνωση,  θα διενεργηθεί την Τρίτη 11/06/2024 και ώρα 13.00  διαδικτυακά παρουσία της Επιτροπής και μελών του Δ.Σ. του Κ.Ο.ΔΗ.Π.