2015201620172018201920202021
Μηνιαία αποτελέσματα 01/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2015

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2015

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2015

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2015

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2015

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2015

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2015

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2015

Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2015

Απολογισμός 2015
Προϋπολογισμός 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2016

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2016

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2016

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2016

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2016

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2016

Αποτελέσματα δ’ τριμήνου 2016

Απολογισμός 2016
Προϋπολογισμός 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2017

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2017

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 201

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2017

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2017

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2017

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2017

Απολογισμός 2017
Προϋπολογισμός 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2018

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2018

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2018

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2018

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2018

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2018

Απολογισμός 2018
Προϋπολογισμός 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2019

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2019

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 07/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2019

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2019

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2019

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2019

Απολογισμός 2019
Προϋπολογισμός 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2020

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2020

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2020

Μηνιαία
αποτελέσματα 07/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 08/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2020

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2020

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2020

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2020

Απολογισμός 2020
Προϋπολογισμός 2021

Μηνιαία αποτελέσματα 01/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 02/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 03/2021

Αποτελέσματα α’ τριμήνου 2021

Μηνιαία αποτελέσματα 04/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 05/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 06/2021

Αποτελέσματα β’ τριμήνου 2021

Μηνιαία
αποτελέσματα 07/2021


Μηνιαία αποτελέσματα 08/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 09/2021

Αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2021

Μηνιαία αποτελέσματα 10/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 11/2021

Μηνιαία αποτελέσματα 12/2021

Απολογισμός 2021