16 Νοεμβρίου, 2021ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ Παράρτημα ανακοίνωσης ΣΟΧ : κατεβάστε εδώ Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ : κατεβάστε εδώ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από Τετάρτη 17/11/2021 έως και Παρασκευή 19/11/2021 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους υποψηφίους να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από […]
27 Αυγούστου, 2021ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Από  τον  Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου  Πατρέων ανακοινώνεται, ότι σ΄ εφαρμογή του ΦΕΚ 3899 Τεύχος Β’  21-8-21, από την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 από τα ΚΑΠΗ του  Τμήματος Τρίτης Ηλικίας, θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω υπηρεσίες :        α) συνταγογράφηση  από ιατρό        β) φυσιοθεραπεία        γ) ατομική νοσηλευτική ενημέρωση        δ) ατομική συμβουλευτική από Κοινωνικό […]
2 Δεκεμβρίου, 2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Ανακοίνωση : κατεβάστε εδώ Έντυπο αίτησης : κατεβάστε pdf ή word Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail: ms.kodip@gmail.com και χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα κατά το διάστημα: από την Πέμπτη 3/12/2020– ώρα 7:00 πμ έως και την Δευτέρα 7/12/2020 – ώρα 2:00 μμ. Αιτήσεις […]