Στοιχεία για έκδοση σύμβασης (ΕΣΠΑ ή Πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης)