ΒΡΕΦΗΑΔΕΙΑΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΕΣΠΑΠΟΣΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟΚΕΝΑ
Α24242130240
Β24242030231
Ζ12121020120
Η36363240360
Ι24242130240
ΣΥΝΟΛΟ1201201041501191
ΝΗΠΙΑΑΔΕΙΑΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΕΣΠΑΠΟΣΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟΚΕΝΑ
Α50503945482
Β505027413446
Γ50251546250
Δ50254261213
Ε4950214113614
ΣΤ485017963218
Ζ757542824741
Η12512568182110718
Θ755028516491
Ι50504127500
ΙΑ657142418647
ΙΒ353821116380
ΙΓ505028223218
ΙΔ655017227464
ΙΕ34251852250
ΙΣΤ342512112250
ΣΥΝΟΛΟ90580944075192707102
ΚΔΑΠΑΔΕΙΑΕΣΠΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟΚΕΝΑ
ΑΡΚΤΙΚΟ Α402711382
ΑΡΚΤΙΚΟ Β40373402
ΔΡΟΣΙΑ Α6524194322
ΔΡΟΣΙΑ Β6527154223
ΝΟΤΙΟ Α6020123228
ΝΟΤΙΟ Β6024103426
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ Α20109191
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ Β20200200
ΣΥΝΟΛΟ37018979268102
ΚΔΑΠ ΜΕΑΑΔΕΙΑΕΣΠΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣΥΝΟΛΟΚΕΝΑ
ΑΜΠΕΤ Α25250250
ΑΜΠΕΤ Β25250250
ΚΟΜΑΙΘΩ Α25250250
ΚΟΜΑΙΘΩ Β25250250
ΣΥΝΟΛΟ10010001000