ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ/ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Α Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Β Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Γ Παιδικός Σταθμός : Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Δ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Ε Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΣΤ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Η Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Θ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Ι Βρεφονηπιακός Σταθμός : Βρέφη (ΕΣΠΑ) – Νήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΙΑ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΙΒ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΙΓ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΙΔ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΙΕ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

ΙΣΤ Παιδικός ΣταθμόςΝήπια (ΕΣΠΑ) – Νήπια (Μοριοδότηση)

Αφήστε μια απάντηση